شهرخبر

فیلم/ موقعیت گلی که سردار آزمون از دست داد

لحظه به لحظه با دیدار تیم ملی ایران - ولز

تصویری از جایگاه تماشاگران و لحظه از دست دادن مقعیت گلزنی توسط سردار آزمون.