شهرخبر

ورود بازیکنان تیم ملی ایران به زمین قبل از مسابقه با ولز

ورود بازیکنان تیم ملی ایران به زمین قبل از مسابقه با ولز

در این فیلم ورود بازیکنان تیم ملی ایران برای گرم کردن به زمین قبل از مسابقه با ولز را مشاهده می‌نمایید.