دیپلمات روس: غرب می‌داند رویکرد ایران در مذاکرات وین سازنده است