اولیانوف: می‌توان چند روزه مذاکرات وین را کامل کرد