شهرخبر
جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱

اعترافات اغتشاشگری که معاون مدرسه بود و همزمان مدیریت یک کانال ضد ایرانی را برعهده داشت را ببینید.

دستگیری آبادان