شهرخبر

فرود گرز رستم بر سر منافقین

فرود گرز رستم بر سر منافقین

گروه هکری گرز رستم در پی اقدامی گسترده چندین سایت از گروه های ضدانقلاب را از دسترس خارج و تحت کنترل خود قرار داده است.

به گزارش برنا، پس از قرار گیری ایران در جنگی ترکیبی و برنامه ریزی شده از سوی دشمنان داخلی و خارجی، برخی از عناصر وابسته به گروه های تروریستی و ضد انقلاب همچون حزب توده، حزب چپ و گروه منافین اقدام به حملات سایبری، تفرقه افکنی و ترور شخصیتی نیروهای متعهد نظام کرده اند.

عناصر ضدانقلاب در مجموعه سایت های پوششی سازمان منافیق، اقدام به تشکیل پرونده های حقوق بشری و اطلاع رسانی آشوب ها در ایران، تزریق خط تجزیه طلبی و اغتشاش کرده اند.

در پاسخ به اقدامات تروریستی و تفرقه افکنی های صورت گرفته ، گروه هکری گرز رستم در پی اقدامی گسترده چندین سایت از گروه های ضدانقلاب را از دسترس خارج و تحت کنترل خود قرار داده است.

همچنین درحال حاضر مجموعه سایت های پوششی سازمان منافیق، منقش به تصویر گروه هکری گرز رستم شده اند.

گروه گرز رستم در بیانه ای اعلام کرد: هشدار می دهیم ما جوانان عاشق وطن تمامی افعال شما مزدوران را تحت رصد خود قرار می دهیم و در موقع خود پاسخ کوبنده ای دریافت خواهید کرد.

در ادامه بیانه گروه هکری گرز رستم آمده است: گروه هکری گرز رستم، پاسخ کوبنده و قاطعی با هدف دفاع از کیان ملی و نمایش دست های پلید دشمنان خارجی در دستور کار خود قرار داده است.

در اقدامات صورت گرفته توسط گروه هکری گرز رستم، اطلاعاتی از هویت منافیق فعال در سایت های مذکور در دسترس قرار گرفته است که شامل تصاویر کارت شناسایی، پاسپورت، آدرس محل سکونت و.. می باشد.

انتهای پیام