آیت‌الله نوری همدانی: گرانی مردم را اذیت می‌کند | ضعف‌ها برطرف شوند تا بتوانیم رضایت مردمی که دچار مشکل هستند را جلب کنیم