شهرخبر
توصیه یک روزنامه به حاکمیت؛ هنوز فرصت برای شنیدن صدای معترضان هست

توصیه یک روزنامه به حاکمیت؛ هنوز فرصت برای شنیدن صدای معترضان هست

معترضان ایستاده‌ نمایندگی معترضان بی‌شمارِ نشسته را دارند

روزنامه هم میهن نوشت: معترضانِ ایستاده‌ای نمایندگی معترضان بی‌شمارِ نشسته را دارند و مطالبات آنان، مطالبات کثیری از جامعه ایرانی است. هنوز فرصت شنیدن این صدا هست.

اعتمادآنلاین|

روزنامه هم‌میهن با تاکید بر اینکه معترضان ایستاده‌ نمایندگی معترضان بی‌شمارِ نشسته را دارند تاکید کرد که هنوز هم فرصت برای شنیدن صدای معترضان هست.

به گزارش هم میهن، وقتی اعتراضی جمعی و مدنی، به‌رسمیت شناخته شود و گوش‌ها و دیده‌ها برای توجه و فهم آن تیز شود، و اراده‌ها برای پاسخگویی و تلطیف فضا مصمم شود، و رویه انکار و برچسب‌زنی پیش گرفته نشود، دامنه اعتراض محدود خواهد شد و فاز جنبشی به خود نمی‌گیرد. اعتراض‌های مدنی در بطن خود لزوما واجد اغتشاش نیستند. بلکه نحوه مدیریت اعتراض است که اغتشاش می‌آفریند. سیستم باید معترضان را به‌رسمیت بشناسد و سخن آنان را بشنود؛ معترضانِ ایستاده‌ای که نمایندگی معترضان بی‌شمارِ نشسته را نیز دارند و مطالبات آنان، مطالبات کثیری از جامعه ایرانی است. هنوز فرصت شنیدن این صدا هست.