تصویری از علیرضا بیرانوند با محافظ صورت در تمرینات گروهی