شهرخبر

مشاور رئیس جمهور سوریه:

دخالت مستقیم آمریکا نبود التنف در آستانه آزادسازی بود

دخالت مستقیم آمریکا نبود التنف در آستانه آزادسازی بود

مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: ترکیه به بهانه های واهی به دنبال نگه داشتن تروریستهایی که زیر چتر آن فعالیت می کنند در شمال غرب سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بثینه شعبان مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: ترکیه به بهانه های واهی به دنبال نگه داشتن تروریستهایی که زیر چتر آن فعالیت می کنند در شمال غرب سوریه است و این از نظر بین المللی مردود است زیرا هیچ کشوری حق ندارد که از امنیت خود در داخل کشور دیگر حمایت کند.

وی افزود: ترکیه به تعهدات خود با روسیه پایبند نیست و به دنبال بهانه برای اجرای طمع ورزی خود در اراضی سوریه و عراق است.

شعبان گفت: پس از شکست جنگ تروریستی علیه سوریه، ترکیه و آمریکا برای دفاع از عوامل و عناصر خود در منطقه وارد عمل شدند.

وی افزود: اگر دخالت مستقیم آمریکا برای حمایت از تروریستها نیود، سوریه در شرف آزادسازی منطقه التنف بود. هدف امریکا قطع ارتباط میان سوریه و عراق و اردن و جدا کردن کشورهای عربی از یکدیگر و محروم کردن آنها از ارتباط طبیعی است و این بخشی از محاصره اقتصادی علیه ملت سوریه است.

شعبان تاکید کرد: هدف از جنگهایی که غرب آنرا رهبری می کند، فروپاشی کشورها از داخل و تشکل بلوک منطقه ای علیه این کشورهاست.

وی افزود: آنچه در ایران رخ می دهد بخشی از طرح برنامه ریزی شده برای شکستن محور مقاومت است. این در راستای راهبرد آمریکا شامل فرسوده کردن روسیه و ایران و ادامه محاصره اقتصادی سوریه است. روسیه امروز می جنگند تا جهان چند قطبی باشد.

درباره روابط با روسیه و ایران هم شعبان گفت: عملیات نظامی روسیه برای حمایت از دونباس ثابت کرد که روابط میان روسیه و سوریه محکم است.

وی از روابط خوب و بدون نقص سوریه با روسیه و ایران با سوریه سخن گفت.

مشاور رئیس جمهور سوریه با اشاره به پایداری کشورش علیه جنگ تروریستی، افزود: ما از فرهنگ و آینده خود علیه کشورهای غربی که به دنبال هیمنه وسیطره بر کشورهای ما و منطقه ما هستند، دفاع می کنیم.

شعبان گفت: سوریه بار دیگر یکپارچه خواهد شد و ما از اراضی خود چشم پوش نخواهیم کرد. جنگ امروز بیش از آنکه جنگ نظامی و اقتصادی باشد جنگ فکری است.