شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#اروپا
قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران خطایی راهبردی است

نوش‌آبادی، رییس فراکسیون دیپلماسی بین المللی و منافع ملی مجلس:

قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران خطایی راهبردی است

رییس فراکسیون دیپلماسی بین المللی و منافع ملی مجلس قطع ارتباط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی ایران را یک اشتباه راهبردی و در راستای نگاه سلطه‌طلبانه و فشار حداکثری دانست.

اعتمادآنلاین|

حسین نوش‌آبادی، رییس فراکسیون دیپلماسی بین المللی و منافع ملی مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رییس پارلمان اروپا درباره قطع ارتباطات و گفت‌وگوهای مستقیم میان پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفت: این اقدام در راستای راهبرد نظام سلطه مبنی بر فشار حداکثری است. آن‌ها درصددند به جمهوری اسلامی از ابعاد مختلف سیاسی‌، ‌اقتصادی، ‌رسانه‌ای و فضاسازی و تخریب افکار عمومی فشار وارد کنند که این بار موضوع قطع روابط پارلمانی مطرح کردند.

به گزارش ایسنا، بخش هایی از گفت و گوی نوش آبادی را در ادامه می خوانید:

*سوال این است که کدام یک از کشورهای اروپایی روابط درستی در حوزه پارلمانی با جمهوری اسلامی داشتند؟ آن‌ها برای ارتباط پارلمانی با ما هراس داشته و قائل به تعامل و گفتمان در بخش پارلمانی نبودند.

*پارلمان جمهوری اسلامی ایران قدرتمند،‌ مردمی‌ و مستقل است،‌ برخلاف کشورهای اروپایی داعیه‌دار آزادی که نمایندگان‌شان نیز مردمی نیستند،  پارلمان ایران مردمی و مستقل است؛ آن‌ها برای ارتباط با نمایندگان پارلمان ایران در قالب کنوانسیون‌ها،‌ معاهده‌ها و روابط پارلمانی واهمه داشتند.

*قطع ارتباط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی ایران نشانه یک اشتباه راهبردی و در راستای نگاه سلطه‌طلبانه و فشار حداکثری است.