شهرخبر

حجت الاسلام طائب:

جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها، آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده است

حسین طائب نمایه

رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن در همایش دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: جنگ ترکیبی در دانشگاهها، مرجعیت علمی ایران در جهان و آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده است.

به گزارش مشرق، مشاور فرماندهی کل و رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن در همایش دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: جنگ ترکیبی در دانشگاهها، مرجعیت علمی ایران در جهان و آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده و دشمن قصد دارد تمرکز دانشگاهیان در تولید علم و پشتیبانی از پیشرفت کشور را از بین ببرد.

 جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها، آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده است

وی افزود: ۱۶ آذر امسال، حدود ۷۰ سال از شهادت سه دانشجو که در ضدیت با آمریکا و در مقابله با سلطه آن ایستادند می گذرد.

طائب با اشاره به اصالت جنبش دانشجویی در کشور بیان داشت: مسیر حرکت جنبش دانشجویی، حرکت ضداستکباری، ضد سلطه بیگانگان و مقابله با فساد، تبعیض، اشرافیگری و انحراف بوده و هست.

 جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها، آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده است

مشاور فرمانده کل، با اشاره به راهبردهای دشمن در جنگ ترکیبی گفت: دشمنان ایران با شبهه افکنی، ایجاد تردید، گسست و تقابل و افزایش کینه و نفرت می خواهند این روند را در دانشگاهها تغییر بدهند.

 جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها، آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده است

 جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها، آرمانخواهی دانشجویان را هدف قرار داده است