شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#استاد دانشگاه#انسانی#چطور

استاد دانشگاه شریف: طرح مجلس برای «ممنوع الخروجی» دانشجویان، می‌گوید ماندن در ایران، نوعی مجازات است

استاد دانشگاه شریف: طرح مجلس برای «ممنوع الخروجی» دانشجویان، می‌گوید ماندن در ایران، نوعی مجازات است

بعد می‌پرسند سرمایه‌های اجتماعی و انسانی چطور از دست رفت.

علی شریفی زارچی ، استاد دانشگاه شریف نوشت:

در مجلس طرح نوشته‌اند که اگر دانشجویی به زعم آن‌ها تخلف کرد باید ده سال ممنوع‌الخروج شود. به بیان ساده این طرح می‌گوید ماندن در ایران نوعی مجازات است، همان طور که حضور در زندان. بعد می‌پرسند سرمایه‌های اجتماعی و انسانی چطور از دست رفت.

استاد دانشگاه شریف: طرح مجلس برای «ممنوع الخروجی» دانشجویان، می‌گوید ماندن در ایران، نوعی مجازات است

۲۱۲۱