انتشار عکسی تازه از علیرضا بیرانوند با دماغ چسب زده