شهرخبر

وزیر کشور از تشکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی های اخیر خبر داد

وزیر کشور از تشکیل کمیته تحقیق درباره ناآرامی های اخیر خبر داد

وحیدی بیان داشت: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون "کمیته تحقیق" متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیر دولتی ها در وزارت کشور تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا،  احمد وحیدی وزیر کشور گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون "کمیته تحقیق" متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط دولتی و غیر دولتی ها در وزارت کشور تشکیل شده است.

 وزیر کشور افزود : این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.

انتهای پیام