برداشت پناهیان از شرایط کشور؛ به‌ ظهور نزدیک‌ شویم، امتحان‌ها سخت‌تر می‌شود