بودجه مراکز دفاعی، تحقیقاتی و فناوری به نحو شایسته بسته شود/آمادگی مجلس برای افزایش بودجه های علمی و فناورانه

عباس مقتدایی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز از با اشاره به تقویت بودجه های فناورانه و علمی و دفاعی بیان کرد: دولت باید از هر چه کم می گذرد از علم و دانش و فناوری کم نگذارد.

 

وی با اشاره به فصل بررسی بودجه سالیانه بیان کرد: به مسئولین سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس جمهور توصیه می کنیم بودجه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و مجموعه هایی که مرتبط با فناوری کشور هستند را به نحو شایسته ببینند.

این نمایده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس هم آماده هست تا بیشترین حد بودجه های مربوط به علم و فناوری و مباحث پیشرفت کشور را به تصویب برساند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دشمنان ما در صدد این هستند که تا با وارد کردن فشار، ایران را از پیشرفت های علمی بازدارند، بیان کرد: اتفاقا با شناخت عمیق از این موضوع مجلس و دولت باید تلاش کنند تا از بسیاری از موارد کسر کنند و به بودجه های مربوط به پیشرفت های علم و دانش بیافزایند.

وی تاکید کرد: این پیشرفت ها نه تنها به بخش های دفاعی کشور مربوط می شود بلکه به بخش های دیگر پیشرفت کشور اعم از طب ، رادیو داروها و بسیاری از عرصه های مختلف علمی و فناورانه به مانند هوافضا هم مربوط می شود.

بودجه مراکز دفاعی، تحقیقاتی و فناوری به نحو شایسته بسته شود/آمادگی مجلس برای افزایش بودجه های علمی و فناورانه

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما با تقویت شرکت های دانش بنیان و با صرف بودجه های لازم برای زیرساخت های کشور می توانیم بهره وری های را ایجاد کنیم که در نتیجه این بهره وری ها این سرمایه گذاری ها بازدهی لازم را داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: بنابراین صرف پول در راه علم و دانش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که منافع آن به کشور باز خواهد گشت و سازمان برنامه و بودجه با چنین رویکردی باید بودجه را به مجلس ارائه دهد.