صعود ۷ پله‌ای نوشاد عالمیان در رده بندی جهانی تنیس روی میز

جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در حالی اعلام شد که نوشاد عالمیان ، نفر اول کشورمان که در کاپ آسیا نتایج خوبی گرفته بود، با ۷ پله صعود در رده ۷۷ دنیا ایستاد نداشتند.

در این رده بندی سایر ملی پوشان تغییری نداشتند. امیرحسین هدایی در رده ۱۲۸، نیما عالمیان ۱۵۳، امین احمدیان ۱۸۷ و نوید شمس ۳۱۲ باقی ماندند.

در بخش زنان ملیکا کرمی بدون تغییر رتبه ۲۳۳ را به خود اختصاص داده و نفر اول ایران است و ندا شهسواری نیز بدون تغییر در رده ۲۴۶ ایستاد.

شیما صفایی با یک پله نزول در رتبه ۳۰۹ است، الینا رحیمی با ۴۳ پله صعود به جایگاه ۳۳۸ رسید و کیمیا رستمی با ۳ پله نزول در رده ۳۵۵ ایستاده است.

 

صعود ۷ پله‌ای نوشاد عالمیان در رده بندی جهانی تنیس روی میز