شهرخبر

محمدرضا عباسی

حضور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در خبرگزاری مهر

بیت الله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با حضور در خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگار مهر پاسخ گفت.