فشار و عصبانیت تاج در حین دیدن بازی تیم ملی امروز ایران! + عکس