شهرخبر
پدر تنگستانی فرشته نجات بیماران شد

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای پیکر حیدر خلیلی پدر ۶۲ ساله مرگ مغزی اهل بوالخیر از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

  مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای پیکر حیدر خلیلی پدر ۶۲ ساله مرگ مغزی اهل بوالخیر از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

علیرضا باقری دوشنبه ۳۰ آبان اظهار کرد: با رضایت خانواده نوع‌دوست و ایثارگر این پدر ۶۲ ساله اعضای عزیزشان نجات‌بخش بیمار نیازمند به عضو شد.

وی تصریح کرد: این پدر مهربان که به دنبال سکته مغزی در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر بستری بود، به دلیل خونریزی شدید دچار مرگ مغزی شد و با تأیید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأییدکننده دانشگاه و رضایت خانواده مهربان و نوع‌دوستش اهدا عضو شد.

باقری اضافه کرد: به دنبال رضایت خانواده این پدر مهربان، ارگان کبد و هر دو کلیه این جان‌بخش جهت پیوند به نیازمندان به عضو به همت دکتر ملک جراح اعزامی از بیمارستان ابو علی سینا  و با حضور دکتر رضایی متخصص بیهوشی و دکتر حسام الدین جراح عمومی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این هفتمین اهدای عضو سال جاری در استان بوشهر و ۱۰۱ اهدا عضو استان بوشهر در کل است.