روی کار آمدن جمهوری خواهان در مجلس آمریکا تاثیری در منطقه ندارد

جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به تاثیر روی کار آمدن جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در منطقه خاورمیانه، گفت: تفاوتی نمی کند که جمهوری خواهان در قدرت باشند یا دموکرات ها، این موضوع در منطقه خاورمیانه تفاوتی ایجاد نمی کند در واقع تفاوت آشکاری بین این دو طیف وجود ندارد.

 

وی ادامه داد: تنها تفاوت بین دو طیف سیاسی آمریکا این است که جمهوری خواهان تمایل بیشتری به رفتارها و چالش های نظامی دارند اما در مقابلِ ایران، هر دو گروه هر اقدامی که بلد بودند از نظامی، تحریمی و سیاسی را به کار بستند در ظرف سال های گذشته هر دو طیف در مقابل ایران قرار داشتند و شرایط ایران در مقابل آمریکا تغییری پیدا نکرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، فشار بر بایدن افزایش می یابد و مانع هر توافق و هر تصمیمی در مقابل ایران می شوند چرا که آنها در سیاست خارجی بر اصل تداوم اعتقاد دارند و هر طیفی در مجلس یا ریاست جمهوری به قدرت برسند سیاست های خود را بر پایه اصولی که دارند ادامه می دهند.

رحیمی جهان آبادی تاکید کرد: یکی از اصول آنها در مقابل ایران این است که مانع دسترسی ما به انرژی هسته ای بشوند و تفاوتی ندارد که صلح آمیز باشد یا غیر صلح آمیز، آنها در شعار، از غیر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران اعلام نگرانی می‌کنند.

روی کار آمدن جمهوری خواهان در مجلس آمریکا تاثیری در منطقه ندارد

وی ادامه داد: در واقع آنها از رشد تکنولوژی و دستیابی صلح آمیز به انرژی اتمی جلوگیری می کنند و نمی خواهند ایران به عنوان قطب سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه مطرح شود و نگرانند که ایران در منطقه الگو شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اعلام کاندیداتوری ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: جمهوری خواهان  به دلیل ضعف بایدن در داخل آمریکا از شانس بیشتری برخوردار شده اند با این حال آمدن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری معادلات را بهم نمی ریزد چرا که شانس 100 درصدی ندارد و از سوی دیگر گزینه دموکرات ها هنوز مشخص نشده ممکن است فردی را معرفی کنند که بتواند به راحتی ترامپ را شکست دهد. در اصل سیاست آمریکا و تعامل با جهان و به خصوص ایران، تغییر خاصی اتفاق نمی افتد