تصاویر اختصاصی وزارت اطلاعات از جولان تروریست‌های مسلح در اغتشاشات مهاباد