شهرخبر

رونمایی از کاپ قهرمانی جام جهانی در استادیوم البیت پیش از شروع افتتاحیه

رونمایی از کاپ قهرمانی جام جهانی در استادیوم البیت پیش از شروع افتتاحیه

رونمایی از کاپ قهرمانی جام جهانی در استادیوم البیت پیش از شروع افتتاحیه

خبرگزاری برنا