نماینده ادوار اصولگرای مجلس: اقلیتی درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم دارند / کارهای خطرناک نیروهای خودسر، فضا را رادیکال می‌کند