رقیب چین در آسیا ظهور کرد
قدمت رابطه دهلی نو و مسکو به جنگ سرد بازمی گردد هرچند روابط دو کشور امروز نزدیک تر شده که یکی از دلایل آن نیاز حیاتی هند به تجهیزات نظامی روسیه برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و مرزی چین در منطقه هیمالیا است.
علاوه بر این، در شرایطی که رهبران غرب در تلاش اند تا مانع از ظهور چین به عنوان قدرت برتر آسیایی و جهانی شوند، دهلی نودر حال بازتعریف روابطش با غرب نیز هست تا بدین طریق بتواند به لحاظ استراتژیکی در موقعیت راحت تری قرار بگیرد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر بخوانید.