12 کشته و زخمی در واژگونی مرگبار سمند قاچاقچیان انسان در سیرجان