شهرخبر

پنجره مهر:

حال و هوای فرودگاه بین المللی قطر برای تماشاگران جام جهانی ۲۰۲۲

حال و هوای فرودگاه بین المللی قطر برای تماشاگران جام جهانی ۲۰۲۲

فرودگاه بین المللی حمد قطر میزبان صدهاهزار هوادار و تماشاگر بازی‌های جام جهانی فوتبال است.