آخرین تحولات داخلی و بین‌المللی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد