شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#سوریه#حلب#اهل سنت

فیلم/ سفر هیئت علمای شیعه و اهل سنت ایران به حلب

فیلم/ سفر هیئت علمای شیعه و اهل سنت ایران به حلب

هیئتی متشکل از علمای شیعه و اهل سنت ایران با ضمن بازدید شهر حلب سوریه با تعدادی از علما و مسئولین شهر حلب دیدار کردند.