فیلم/ لحظه هیجان‌انگیز پرواز ایرباس ۳۵۰ پیش از فرود یک ۳۸۰