گردو خاک حسن یزدانی در نیمه نهایی/ پیروزی سخت کامران قاسمپور