معاون استاندار خوزستان : در حادثه‌ ایذه یک تیم تروریستی مستقیم به سمت مردم از جمله پسر بچه‌ای که در ماشین بود تیراندازی کردن