شهرخبر

کناره‌گیری مهتاب کرامتی از «یونیسف» / علت انصراف «سفیر حسن‌نیّت و صلح» چه بود؟ + تصویر متن کناره‌گیری

کناره‌گیری مهتاب کرامتی از  «یونیسف» / علت انصراف «سفیر حسن‌نیّت و صلح» چه بود؟ + تصویر متن کناره‌گیری

صبح ما نوشت: مهتاب کرامتی از سفیری یونیسف، کناره‌گیری کرد.

مهتاب گرامتی ، هنرمند سینما و از فعالان حقوق کودکان و زنان، شهریور ۱۳۸۵ از سوی «یونیسف» ( صندوق کودکان ملل متحد) به عنوان «سفیر حسن‌نیّت و صلح»، برگزیده شده بود.

کناره‌گیری مهتاب کرامتی از  «یونیسف» / علت انصراف «سفیر حسن‌نیّت و صلح» چه بود؟ + تصویر متن کناره‌گیری