المیادین: توطئه جاری علیه ایران، وارد آخرین اما خطرناک‌ترین مرحله شده