والیبال ساحلی قهرمانی آسیا؛ ایران یک در جمع چهار تیم برتر