شهرخبر
اخبار ویدئویی

فرودگاه مهرآباد | دستگیری سارقان پروژکتور های فرودگاه مهرآباد

این سارقان حین دزدی از پروژکتور های فرودگاه پیام دستگیر شدند ! + ویدئو

سارقان پروژکتورهای فرودگاه مهرآباد بازداشت شدند

این سارقان حین دزدی از پروژکتور های فرودگاه پیام دستگیر شدند ! + ویدئو

دستگیری سارقان پروژکتور های فرودگاه مهرآباد

سارقان پروژکتورهای فرودگاه مهرآباد بازداشت شدند.

منبع: خبر آنلاین