شرایط فروش ویژه پیکاپ فوتون دیزلی برای ۲۸ آبان ۱۴۰۱ / جزئیات