شهرخبر
از افتخارات مجلس انقلابی این است که تاکنون میکروفن هیچ نماینده‌ای قطع نشده

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس:

از افتخارات مجلس انقلابی این است که تاکنون میکروفن هیچ نماینده‌ای قطع نشده

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افتخار مجلس انقلابی یازدهم این است که هر فرمایشاتی که عزیزان (نماینده) داشتند تا به امروز هیچ میکروفن نماینده‌ای قطع نشده است.

اعتمادآنلاین|

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ آیان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در پی ایجاد برخی حواشی درباره اقدام هیئت رئیسه مجلس در خصوص قطع میکروفن نمایندگان حین اظهار نظر طی سخنانی اظهار کرد: جهت تنویر افکار عمومی می‌گویم که چه آقای قالیباف به عنوان رئیس و چه من و آقای مصری به عنوان نواب رئیس مجلس هیچ وقت تریبون هیچ نماینده‌ای را تاکنون قطع نکرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: فرصت‌های یک دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای، سه دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای و هفت دقیقه‌ای برای نمایندگان جهت بیان مطالب‌شان وجود دارد و هر زمان که این فرصت تمام شود، بعد از ۱۵ ثانیه اخطار، میکروفن خود به خود قطع می‌شود.

نایل رئیس مجلس گفت: افتخار مجلس انقلابی یازدهم این است که هر فرمایشاتی که عزیزان(نماینده) داشتند تا به امروز هیچ میکروفن نماینده‌ای قطع نشده است.