شهرخبر

هفت چالش کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور

هفت چالش کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور

بیش از ۹۸% کسب و کارها در جهان جز کسب و کارهای کوچک و متوسط محسوب می‌شوند که علاوه بر اشتغال زایی بالا، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهانی را ایجاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا، عدم وجود اکوسیستم مناسب ایجاد و توسعه، فقدان متولی واحد و پراکندگی در حمایت‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مورد نیاز، وجود قوانین متعدد و متناقض حوزه تولید، استنکاف بانک‌ها از تامین مالی، فرآیند اداری زائد و ضعف نهادهای ارائه کننده خدمات به کسب و کارهای کوچک، موجب شده است تا اقتصاد ایران چندان نتواند از مزیت‌های این قبیل کسب و کارها بهره ببرد.

1ae7c8be-7013-4486-97f3-a454633480d4