شهرخبر

وحید امیری خطاب به رئیسی: از شما می‌خواهیم که حمایت مادی و معنوی‌تان را از تیم ملی دریغ نکنید

وحید امیری خطاب به رئیسی: از شما می‌خواهیم که حمایت مادی و معنوی‌تان را از تیم ملی دریغ نکنید

وحید امیری خطاب به رئیسی: از شما می‌خواهیم که حمایت مادی و معنوی‌تان را از تیم ملی دریغ نکنید

خبرگزاری برنا