روایت روزنامه دولت از سفر نماینده رهبری به سیستان و بلوچستان؛ بر فتنه مذهبی خط پایان کشیده شد!