همایش «دامان» در بجنورد برگزار شد/ تقدیر از والدین قهرمانان ورزشی