شهرخبر

کدام کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شدند؟

طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعتبار آن دسته از کارت‌های هوشمند ملی که اعتبار آن‌ها تا اخر سال ۱۴۰۳ و قبل از آن می‌باشد تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

ایران

به گزارش تازه‌نیوز، هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اعتبار کارت هوشمند ملی، اظهار کرد: با توجه به اینکه صدورکارت‌های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آن‌ها فرا رسیده است.

به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: بنا به بررسی‌های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارت‌های مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آن‌ها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می‌توانند تا سال۱۴۰۵ از این کارت‌ها استفاده کنند، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت به کارت‌های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد که این امر یکی از مهم‌ترین دلایل تمدید کارت‌های مذکور بوده است.