ادعای عجیب مرد شیطان صفت پارک های شمال تهران / به بهانه پرسیدن ساعت زنان را شکار می کرد + عکس

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از مهرماه امسال و پس از دستگیری یکی از نگهبانان پارکی در شمال تهران به اتهام آزار زنان آغاز شد. مرد جوان افغانستانی متهم است به بهانه پرسیدن آدرس یا ساعت به زنان نزدیک شده و سپس آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. با انتشار خبر دستگیری مرد آزارگر و انتشار تصویر بدون پوشش او در رسانه‌ها، هشت‌زن با مراجعه به پلیس آگاهی علیه او شکایت کردند. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به اتهامات مرد افغانستانی به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم از سوی قاضی سجاد منافی‌آذر مورد تحقیق قرار گرفت. در این جلسه تعدادی از قربانیان حضور داشتند که 4  نفر از آنها مدعی شدند از سوی این کارگر مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یکی از زنان گفت: «نگاه به جثه لاغر متهم نکنید، با همین جثه به من نزدیک شد و به بهانه پرسیدن ساعت، مرا به پشت شمشادها پرت کرد. او با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.»

یکی دیگر از قربانیان هم ادامه داد: «به‌خوبی چهره متهم را ندیدم اما مرد آزارگر هم‌قدوهیکل این متهم بود و لهجه افغانستانی داشت. او چاقویی در دست داشت و تهدید می‌کرد اگر سروصدا کنم مرا می‌کشد. او پس از آزار و اذیت من، فرار کرد.»

قاضی منافی‌آذر درباره ادعای زنان از متهم پرسید که او منکر اتهاماتش شد و گفت: «من زن‌وبچه دارم و مدتی است به‌عنوان نگهبان در پارک کار می‌کنم. من زنان را مورد آزار قرار ندادم و نمی‌دانم چرا از من شکایت کرده‌اند.»

قاضی شعبه 12 کیفری استان تهران پس از تحقیق از متهم با توجه به دستگیری متجاوز افغانستانی دیگری در تهران، دستور داد متهم به پلیس آگاهی منتقل شود و شاکیان با دومین متهم نیز روبه‌رو شوند.