واکنش کی‌روش به شایعات خط زدن نام سردار آزمون و لغو نشست خبری