با این حال دولتی‌ها معتقدند که خدمات در کشور بر بستر اینترنت ملی ارایه می‌شود و محدودیت‌ها روی اینترنت آزاد بین‌المللی اعمال شده، به همین دلیل نگرانی برای فراگیر شدن خدمات دیجیتالی وجود ندارد. 

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این باره توضیح می‌دهد.