شهرخبر
هویت فرد انتحاری در استانبول ترکیه افشا شد+ ویدئو لحظه انفجار  شدن عامل انتحاری

هویت فرد انتحاری در استانبول ترکیه افشا شد+ ویدئو لحظه انفجار شدن عامل انتحاری

به گزارش مقامات ترکیه، عملیات انتحاری امروز کار گروههای تجزیه طلب کرد بوده است.

اعتمادآنلاین|

به گزارش مقامات ترکیه، عملیات انتحاری امروز کار گروههای تجزیه طلب کرد بوده است.

 

.