پرویز پرستویی از شلاق خوردن عباس قادری می گوید/فرهنگ پلیسی یا پلیس فرهنگی؟