شهرخبر

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام: در دو رده سنی نوجوانان و جوانان میزبان مسابقات پرورش اندام هستیم

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام: در دو رده سنی نوجوانان و جوانان میزبان مسابقات پرورش اندام هستیم

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام: در دو رده سنی نوجوانان و جوانان میزبان مسابقات پرورش اندام هستیم

خبرگزاری برنا